SmartCruiter_logo_sm_farger

Øk prestasjonsnivået på dine nyansatte med opptil 40%

Med psykometriske tester og avanserte algoritmer leverer vi lettleste CV-er fra dine søkere rangert etter forventet prestasjonsnivå i nøyaktig deres jobbsituasjon.

- SmartCruiter er en nobrainer!

smartemploy-recruitment
CV-grafikk

Hvorfor bruke SmartCruiter?

Enten du ansetter internt i bedriften eller driver personalutleie, har du glede av en optimal seleksjons- og rekrutteringsprosess.

I 1998 konkluderte psykologene Hunter & Schmidt gjennom sin forskning med at psykometrisk testing, sammen med et strukturert intervju, ga opptil 50% høyere sannsynlighet for å finne høyt-presterende kandidater, sammenlignet med et referanseintervju og en vanlig CV.1

Høyt-presterende kandidater er definert som kandidater som yter ett standardavvik (~40%) høyere enn en gjennomsnittlig arbeidstaker, også kjent som 40%-regelen.

Psykometrisk testing er enkelt å gjennomføre og har relevans for alle typer kandidater, uavhengig av bransjekunnskap og jobberfaring.

1. Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998)

Hvordan virker det?

1

Registrer stillingen

Registrer stillingen i vår portal og motta en unik lenke som dine jobbsøkere skal benytte for å starte søknadsprosessen.

2

Søkerne testes

Søkerne tar fire enkle psykometriske tester og benytter samtidig vår automagiske profilbygger.

Algoritmen rangerer kandidatene basert på hva som er typisk ønskede ferdigheter, kvalifikasjoner og personlighetstrekk for en gitt stillingstype. Rangeringen er grunnet i anerkjent metodikk innen rekruttering.

3

Se rangert liste

Du vil presenteres for en rangert liste over de beste kandidatene for din stilling. Alle kandidatene har lettleste CV-er og psykometrisk profil.

Kontakt oss